Reg. Obiektu Stegna Forest Regulamin Obiektu Stegna Forest

Data przyjazdu
Data wyjazdu

Regulamin Tymczasowy użytkowania Apartamentów Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1E - obowiązuje od 04.05.2020 roku w związku z trwająca epidemią COVID-19 w Polsce

                  (aktualizacja na dzień 12.02.2021 roku)

Dla Państwa i Naszego Bezpieczeństwa:

I. Zasady zakwaterowania / wykwaterowania / obsługa apartamentów:

 1. RECEPCJA APARTAMENTÓW STEGNA FOREST jest zamknięta.  

 2. REKOMENDUJEMY ZDALNY i BEZKONTAKOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA WSZELKICH SPRAW. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (660-018-999, info@stegnaforest.pl) będzie można dokonać formalności związanych  z pobytem, tj. zapłacić lub dopłacić za pobyt, odpłatnie wypożyczyć rowery, uiścić opłatę klimatyczną. Czas niezbędny do załatwiania formalności należy ograniczyć do minimum, przez maks. 1 jedną osobę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej tj. maseczki.
  W momencie zakwaterowania udostępniony zostanie żel do dezynfekcji.

 3. Wyżej wymienionych formalności można dokonać w Biurze Obsługi Rezerwacji NCNK, zlokalizowane w Stegnie na ul. Gdańskiej 25 (czynne w godz. 8:00 - 18.00, w weekendy  9:00 - 15.00), tel. 530-330-970, e-mail: rezerwacje@ncnk.pl. Rekomendujemy bezobsługowy proces zakwaterowywania i wykwaterowywania (po opłaceniu całości pobytu).  Preferujemy płatności online lub autoryzację kart kredytowych celem umożliwienia zdalnego zakwaterowania.
  W przypadku konieczności Obsługi Klienta osobiście w Recepcji rekomendujemy płatności kartą.

 4. Bezobsługowe zakwaterowanie może odbyć się za pomocą następujących sposobów:

1.Klucze zostają umieszczone w sejfach pomiędzy kondygnacjami -1 i 0.

2.Klucze zostają umieszczone bezpośrednio w lokalu na stoliku

W przypadku opłacenia pełnej kwoty za pobyt Gość otrzymuje kody dostępowe SMS /e-mail + instrukcję zakwaterowania od Obsługi Rezerwacji NCNK. Dane: tel. 530 330 970, tel. 660 018 999 lub e-mail rezerwacje@ncnk.pl, info@stegnaforest.pl

 1. KIDS PLAYSALA ZABAW  pozostaję zamknięta ze względu na panujące obostrzenia związane z COVID-19 do odwołania.

 2. PLAC ZABAW ZEWNĘTRZNY  oraz SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA są dostępne przy zastosowaniu oceny sytuacji – konieczne zachowanie dystansu społecznego (2m) bądź w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości używanie maseczek ochronnych. Elementy Placu Zabaw i Siłowni są codziennie dezynfekowane. Z Udogodnień może korzystać wyłącznie osoba zdrowa oraz nie pozostająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji.

 3. Boisko do Siatkówki na zewnątrz jest udostępnione od 01.07.20xx do 31.10.20xx r.

 4. Apartament stanowi samodzielną izbę mieszkalną przeznaczoną na pobyt jedynie dla Członków rodziny wspólnie zamieszkujących na co dzień.

 5. Wykwaterowywać należy się poprzez pozostawienie kluczy 1. w Sejfie nr 1 – WRZUTNIA pomiędzy kondygnacjami -1 i 0. Prosimy w dniu wyjazdu okno pozostawić otwarte i wyrzucić śmieci. Klucze należy zdać o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Zdanie kluczy po 10.00 oznacza przedłużenie kolejnej doby hotelowej. Doba rozpoczyna się od godziny 16:00.

 6. Inne drobne formalności związane np. z przedłużeniem pobytu, odpłatnym wypożyczeniem rowerów (na dany dzień do godz. 15.30), dopłaty pozostałej kwoty za pobyt należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu (telefonicznie tel. 660-018-999) z pracownikiem w Biurze Obsługi Rezerwacji Operatora - Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS w Stegnie przy ul. Gdańskiej 25. Biuro Obsługi Rezerwacji czynne jest w godzinach od 8:00 do 18:00 w dniu robocze, oraz od 9:00 do 15:00 w weekendy. Czas niezbędny do załatwiania formalności należy ograniczyć do minimum, przez maks. 1 jedną osobę.

 7. Inne drobne potrzeby związane z wypożyczeniem: kijków nordic walking, żelazka, deski do prasowania, akcesoriów dziecięcych (wanienka, krzesełko, nocnik, podest), wentylatora, mopa, odkurzacza, łóżeczka turystycznego lub zgłoszeniem usterki w lokalu - należy zgłaszać telefonicznie pod ww. danymi kontaktowymi – wówczas pracownicy rozwiążą potrzebę w miarę możliwości tak szybko jak to będzie możliwe / podstawią niezbędne elementy wyposażenia, zgodnie
   z zamówieniem. Brak możliwości wypożyczenia gier planszowych i książek. Parawan i leżak plażowy jest w lokalu – nie ma możliwości wypożyczenia dodatkowych egzemplarzy.

 8. Miejsca postojowe dla samochodów znajdują się terenie posesji, wewnątrz budynku w garażu, na działce sąsiedniej. Nie ma możliwości rezerwacji danego typu miejsca. Klucze i piloty do bram są dezynfekowane.

 II. Ogólne Zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

 1. W przestrzeni publicznej (części wspólne, teren zewnętrzny, garaż) korzystający z apartamentów zobowiązani są do stosowania maseczek zasłaniających usta i nos. Zasada nie obowiązuje w apartamentach.

 2. W łatwo dostępnych i widocznych miejscach przy głównych ciągach komunikacyjnych (wejście klatka schodowa, wyjście
   z garażu, wejście do KIDS KLUB) znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcjami.

 3. W łatwo widocznych miejscach dostępne są instrukcje nt. mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek, zasłaniania ust podczas kaszlenia i kichania, obowiązku utrzymania dystansu społecznego.

 4. Przy głównym wejściu znajduje się kosz na odpady sanitarne (rękawiczki, maseczki) – wymienione rzeczy prosimy wyrzucać tylko do dedykowanego śmietnika.

 5. Nie świadczymy usługi sprzątania apartamentu w czasie trwania pobytu.

 6. Rowery są dezynfekowane po każdym ich użyciu, jednak z uwagi na fakt, że są łatwo dostępne w niezamykanym pomieszczeniu – umożliwiamy ich własną dezynfekcję za pośrednictwem środków i narzędzi do tego przeznaczonych, które znajdują się w kondygnacji garażowej  (obok stojaków z rowerami.)  

 7. Ciągi komunikacyjne są sprzątane i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem elementów łatwo dotykalnych tzn. klamek, pochwytów, klawiatur sejfów i domofonów, włączników świateł, automat z przekąskami.

 8. Należy unikać większych skupisk na częściach wspólnych i parkingach – należy zachować dystans od innych korzystających z korytarzy w odległości min. 2 metrów.

 9.  Należy ograniczyć do minimum kontakt z Obsługą / Recepcją i Serwisem Sprzątającym.

     10.  Nie prowadzimy sprzedaży maseczek zasłaniających usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek.

III. Zasady zachowania czystości i wymogów sanitarnych w lokalach:

 1. Pościel i ręczniki są prane w temp. min 60 stopni, z dodatkiem detergentu, w reżimie sanitarnym.

 2. W lokalu znajduje się: żel do oraz mydło antybakteryjne, papier jednorazowy w rolce.

 3. Personel sprzątający używa specjalistycznych środków dezynfekujących. Powierzchnie twarde i często dotykalne (włączniki światła, blaty, krzesła, baterie, piloty, itp.) są czyszczone i dezynfekowane.

 4. Dodatkowo lokal jest wietrzony w dłuższym ujęciu czasowym - w czasie odstępu między pobytami (wyjątkiem stanowią niskie temperatury na zewnątrz). Używane są atestowane środki dezynfekcyjne.

 5. Sala Zabaw jest nieczynna do odwołania. Operator dopuszcza możliwość jej otworzenia w razie zmiany odgórnych wytycznych sanitarnych.

 6. Plac Zabaw Zewnętrzny, Siłownia Zewnętrza, Boisko jest dezynfekowane w godzinach rannych lub wieczornych (sezonowo w miesiącach wiosennych, letnich, jesiennych).

 7.  Z lokali zostały usunięte zbędne przedmioty, informatory, dekoracje.

 8. Serwis sprzątający stosuje celem zachowania staranności: w bliskim kontakcie z innymi osobami maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, jednorazowe środki czyszczące np. ściereczki w przestrzeni części wspólnej.
  Przed rozpoczęciem pracy personel sprzątający ma mierzoną temperaturę ciała.

     WAŻNE TELEFONY:


         W przypadku zaobserwowania u Siebie niepokojących objawów chorobowych tj. gorączka, duszności, podwyższona temperatura ciała należy skontaktować się z Sanepidem lub Odziałem Zakaźnym.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim

                    tel. fax (55) 247 57-01, całodobowo: 513 025 100, nr alarmowy 112 całodobowo
 

                                                     Mamy nadzieję, że mimo ograniczeń miło spędzicie czas w naszych apartamentach
                                                                                       STEGNA FOREST APARTAMENTY

 

Pozostałe informacje nie zawarte w Regulaminie Tymczasowym znajdują się w Gablocie Informacyjnej: Procedury bezpieczeństwa związane z epidemią wirusa Covid-19  oraz na stronie internetowej www.apartamentymierzeja.pl, zakładka -- > WYNAJEM APARTAMENTÓW – > WYTYCZNE COVID -19

 

Integralny załącznik do REGULAMINU REZERWACJI I WYNAJMU APARTAMENTÓW
NADMORSKIEGO CENTRUM NIERUCHOMOŚCI KOMPLEKS z dnia 24.02.2021 roku /DLA OBIEKTU STEGNA FOREST/

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY OBIEKTU 82-103 Stegna, ul. Grunwaldzka 1 E

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin budynku Apartamentowego obowiązuje wszystkie osoby przebywające w budynku położonym w 82-103 Stegna przy ulicy Grunwaldzka 1E oraz przebywające na terenie nieruchomości, na której przedmiotowy budynek jest posadowiony.

W związku z powyższym do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są w szczególności Klienci - najemcy krótkoterminowi / użytkownicy lokali, goście oraz wszystkie inne osoby przebywające na terenie tej nieruchomości
i budynku.

2. Najemcy krótkoterminowi lokali (Klienci), obsługiwani przez Operatora zajmującego się krótkoterminowym najmem lokali są zobowiązani niezwłocznie po przejęciu kluczy zapoznać się z treścią regulaminu.

 

II. OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LOKALI I BUDYNKU

1. Osoby korzystające z lokali i budynku obowiązane są dbać o lokale/apartamenty w których przebywają, budynek / części wspólne, a także ich otoczenie / zieleń, elementy małej architektury / jak również dobra stanowiące własność osób trzecich oraz chronić je przed dewastacją i zniszczeniem.

2. Najemcy oraz osoby w tym lokalu przebywające obowiązane są do przestrzegania przepisów prawa, przepisów higieniczno-sanitarnych, budowlanych, przeciwpożarowych, jak również przepisów dotyczących używania instalacji elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz niniejszego regulaminu.

3. Koszty szkód wyrządzone w lokalach i urządzeniach części wspólnej nieruchomości jak i na terenie bezpośrednio przyległym – ponosić będą sprawcy szkód. W przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Operatora, zobowiązany do jej naprawienia pokrywa jej koszty na pierwsze wezwanie Operatora.

4. Koszty szkód wyrządzonych w majątku osób trzecich, w szczególności pojazdów zaparkowanych na terenie osiedla, ponosić będą sprawczy szkód.

5. Za szkody wyrządzone przez nieletnie dzieci konsekwencje ponoszą ich rodzice bądź prawni opiekunowie.

6. Najemcy lokali obowiązani są na każde żądanie Operatora udostępnić lokal w celu dokonania czynności związanych z przeglądami technicznymi, naprawą, konserwacją lub remontem urządzeń w lokalu. Czynności te mogą być wykonywane tylko w obecności osoby dorosłej zajmującej dany lokal lub osoby upoważnionej przez właściciela lokalu.

7. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub nagłych przypadków należy je natychmiast zgłosić Operatorowi,
a w razie potrzeby zawiadomić również odpowiednie służby: straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policję, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne.

8. Klient jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją lokali oraz części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

9. Klient zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a
w szczególności do: dbania o zieleń, nie zanieczyszczania chodników, ulic, trawników, parkingu, placów zabaw, sali zabaw.

10. W budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

11. Klient nie może, bez zgody zarządcy obiektu, utrzymywać ani przechowywać zwierząt
w apartamencie/budynku.

W przypadku niepoinformowania Zarządcy o takim zamiarze Zarządca ma prawo podjąć decyzję
o wykwaterowaniu Klienta. W tym przypadku środki wpłacone przez Klienta nie ulegają zwrotowi.

12. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcę obiektu o powstałych uszkodzeniach w apartamencie/obiekcie, bądź w jego wyposażeniu lub niekompletności akcesoriów
w lokalu.

13. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające
z Klientem w apartamencie/mieszkaniu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód
i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.

14. Jeżeli sprawcą będzie Klient bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, zarządca obiektu ma prawo do pokrycia szkody obciążając kartę Klient lub żądając zadość uczynienia w gotówce za pokrycie szkód i strat materialnych.

15.Apartament/lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.

16. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice. Obiekty noclegowe nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.
 

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE

     1. W godzinach od 22.00 wieczorem do 6.00 rano obowiązuje cisza nocna. W tych godzinach zabrania się używać jakichkolwiek urządzeń mogących zakłócić ciszę i spokój Najemców / Klientów innych lokali.

2. Najemcy i inni użytkownicy obiektu, oprócz normalnej dbałości o posesję, zobowiązani są do wzajemnej pomocy
i niezakłócania spokoju innych użytkowników.

3. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych należy wyrzucać do pojemników na odpady, do tego celu przeznaczonych w taki sposób, aby nie zanieczyszczać ich otoczenia, budynku oraz posesji.

4. Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest tylko w miejscach do tego celu przeznaczonych na parkingu zewnętrznym oraz w podziemnej hali garażowej. Ustawienie pojazdów na terenie nieruchomości niezgodnie z przepisami, na ciągach dla pieszych albo w sposób mogący utrudniać poruszanie się pojazdów specjalnych jest zabronione i będzie skutkować odholowaniem pojazdu na koszt Najemcy / Klienta lub jego posiadacza na parking policyjny.

5. Na terenie Obiektu znajdują się wytyczone miejsca postojowe naziemne oraz w hali garażowej, w liczbie odpowiadającej 1 stanowisku parkingowemu, przypadającemu na 1 lokal apartamentowy.

6. Dostęp na teren Obiektu jest zapewniony przez furtki. Przy ruchu pieszym należy przekraczać granicę nieruchomości korzystając z furtek. Automatyczna brama wjazdowa służy wyłącznie do obsługi ruchu pojazdów mechanicznych i nie należy jej wykorzystywać do innych celów.

7. Teren wokół budynku pełni funkcję ciągu pieszo-jezdnego i nie jest miejscem przeznaczonym do zabaw dla dzieci. Mając powyższe na uwadze - ze względów bezpieczeństwa - dzieci nie powinny przebywać na terenie nieruchomości bez nadzoru dorosłych.

8. Z zewnętrznego placu zabaw, wewnętrznej bawialni oraz z siłowni zewnętrznej można korzystać wyłącznie
w wyznaczonych godzinach oraz pod opieką osób dorosłych.

9. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie innych szkodliwych używek w przestrzeni nieruchomości i obiektu jest surowo zabronione. Palenie tytoniu jest również zabronione na balkonach w sytuacji, kiedy dym tytoniowy może przedostawać się do innych lokali mieszkalnych i stanowić uciążliwość dla ich użytkowników.

10. Zabrania się przechowywania na klatach schodowych, korytarzach i innych ciągach komunikacyjnych jakichkolwiek przedmiotów będących własnością poszczególnych Najemców. Wyjątek stanowią wózki inwalidzkie i wózki dziecięce, pod warunkiem, że nie utrudniają one normalnej komunikacji w budynku.

11. Zabrania się używania na balkonach, ciągach pieszo-jednych i miejscach parkingowych: grilli, opiekaczy, wędzarni czy innych urządzeń, których eksploatacja jest związana z emisją dymu. Tak samo zakazuje się używania tych urządzeń w częściach wspólnych budynku i na nieruchomości wspólnej, poza miejscami do tego wyznaczonymi.

12. Zabrania się przyjmowania Klientów ze zwierzętami,

13.Zabrania się rozpalania przez klientów grilli i ognisk na terenie Obiektu, w szczególności na balkonach lub tarasach,

14. Zabrania się palenia tytoniu na terenie całego Budynku za wyjątkiem balkonów i loggii,

15. Udostępnione miejsca postojowe naziemne i w hali garażowej na terenie Obiektu nie są parkingiem strzeżonym, Operator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz a mienie znajdujące się wewnątrz ich.

16. Najemcy i inni użytkownicy Obiektu zachowując się agresywnie, zakłócając w sposób rażący spokój pozostałych mieszkańców w Obiekcie oraz nie stosujący się do zasad zawartych w niniejszym Regulaminie mogą zostać wykwaterowani. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot kaucji oraz pozostałej kwoty za wynajem lokalu za wykorzystany okres.

IV. REGULAMIN – SALI ZABAW K I D S P L A Y

 1. Sala Zabaw KIDS PLAY znajduje się na kondygnacji -1 budynku i czynna jest codziennie w godzinach
  10-18. Z uwagi na obostrzenia sanitarne, nakazy i zakazy związane z COVID-19 Sala może być wyłączona.

 2. Sala Zabaw KIDS PLAY przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat.

 3. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci korzystających z Sali Zabaw.

 4. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.

 5. Koszt zabawy uwzględniony jest w wynajmie lokalu mieszkalno-apartamentowego Stegna Forest.

 6. Wstęp do Sali zabaw jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 7. W Sali Zabaw Dzieci przebywają, bez względu na porę roku, wyłącznie w skarpetach, rajstopach lub papciach. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na buty.

 8. W Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny i nie krępujący ruchów Dziecka.

 9. Przed wejściem do Sali Zabaw, Dzieci oraz Rodzice/Opiekunowie winni zdjąć biżuterię (łańcuszki, kolczyki, broszki itp.).

 10. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.

 11. Dzieci do lat 3 mogą bawić się tylko w części przeznaczonej dla „maluszka”, a poza nią wyłącznie na odpowiedzialność Rodziców/Opiekunów.

 12. Zabrania się:

  • wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające

  • nieprawidłowego zjeżdżania (np. głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni

  • nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni

  • popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw i skakania do basenu z piłeczkami

  • wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia

  • wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami

  • spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających

 13. W przypadku doznania, podczas korzystania z Sali Zabaw, urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.

 14. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez Dzieci pod ich opieką.

 15. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali Zabaw, Operator nie odpowiada. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
   

  OPERATOR OBIEKTU

  Wykaz usług dodatkowych dodatkowo płatnych i bezpłatnych (ceny brutto) oferowanych w Obiekcie Apartamenty Stegna Forest, ul. Grunwaldzka 1 E, 82-103 Stegna

Oferujemy dla Klientów Obiektu odpłatną wypożyczalnię rowerów rekreacyjnych (w cenie najmu zawarte są: kask, foteliki dla dzieci, blokady antykradzieżowe)

- wynajem roweru do 3 godzin – 30 zł brutto,

- wynajem roweru 8 godzin – 60 zł brutto,

Umożliwienie Klientom korzystania ze sprzętów /akcesoriów do gier sportowych (np. badminton, ringo, itp.) – bezpłatnie, za kaucją lub oświadczeniem.

Zapewnienie Klientom możliwości udostępnienia na życzenie:

- wanienki kąpielowej, nocnika, podestu dziecięcego – bezpłatnie

- krzesełka dziecięcego do karmienia – bezpłatnie, za kaucją lub oświadczeniem

- łóżeczka dziecięcego turystycznego z pościelą – 20 zł brutto / doba

- leżaka plażowego – bezpłatnie, za kaucją lub oświadczeniem

- parawanu plażowego – bezpłatnie, za kaucją lub oświadczeniem

- wypożyczenie kijków do nordic walking - bezpłatnie, za kaucją lub oświadczeniem

- udostępnienie łóżka turystycznego dla osoby dorosłej – 30 zł brutto / doba

- udostępnienie żelazka z deską do prasowania – bezpłatnie

- usługi dodatkowej wymiany pościeli – 20 zł

- usługi dodatkowej wymiany ręczników – 15 zł / komplet ręczników dla 1 osoby (1 szt. mały i 1 szt. duży oraz jedna stopka na Lokal),

- dodatkowego sprzątania Lokalu wraz z wymianą pościeli i ręczników - 120 zł / 2 pokoje, 150 zł / 3 pokoje

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

 

 

przewodnik po okolicy