Polityka Prywatności

Data przyjazdu
Data wyjazdu
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – 11.03.2022 r.
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz prawach z tym związanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Stefański prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Nadmorskie Centrum Nieruchomości Komercyjnych Tomasz Stefański z siedzibą w Stegnie (82-103) przy ul. Gdańskiej 25, NIP: 583 289 55 47, adres e- mail: info@ncnk.pl, numer telefonu 55 261 02 00. Informujemy, że można się z Nami kontaktować zarówno drogą elektroniczną, listowną jak i telefonicznie.
2. Cele przetwarzania danych osobowych- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, zgodnych z art. 6 RODO:
a. zawarcia z Państwem umowy lub podjęciu działań, przed zawarciem umowy ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, a także wykonania umowy łączącej Państwa z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO.
b. marketingu bezpośredniego Naszych usług, w tym przedstawienia informacji o Naszych ofertach, produktach oraz usługach ponieważ przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego, przesyłania Państwu zamówionego Newslettera zawierającego informacje o Naszej ofercie, produktach i usługach przez Nas oferowanych. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO.
c. badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie przedmiotu działalności Administratora danych osobowych ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia katalogu usług, którymi są Państwo zainteresowani. Podstawa prawna przetwarzania (art. 6 ust 1 lit f RODO).
d.ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub zapytaniem, przetwarzaniem Państwa danych osobowych, kontaktem z Nami, prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową, przetwarzaniem Państwa danych osobowych, kontaktem z Nami, prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO.
e. dokonania rozliczenia z naszymi kontrahentami, właścicielami nieruchomości lub pokoi / mieszkań – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. dokonania rozliczeń z kontrahentami, właścicielami nieruchomości lub pokoi / mieszkań. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit f RODO.
f. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego m.in. obowiązków w zakresie podatkowym lub fiskalnym, obowiązków administracyjnych, obowiązków rachunkowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy. Podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
g. kontaktu z Państwem i przekazaniu Państwu żądanych przez Państwa informacji oraz oferty w odpowiedzi na Państwa kontakt z Nami dokonany za pomocą formularza kontaktowego/formularza rezerwacji znajdujących się na naszych witrynach internetowych lub drogą e-mail zawartego na naszej witrynie internetowej. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO.
h. w niektórych okolicznościach możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie uzyskanej od Państwa zgody w celu na który wyrazili Państwo zgodę. W tych okolicznościach podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3. Dane pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
W związku z przedmiotem działalności, który prowadzimy możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe również od innych podmiotów, z którymi współpracujemy. W tym wypadku źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych są następujące witryny/podmioty:
a. Booking.com B.V. z siedzibą w Holandii Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia, Adres pocztowy: Postbus 1639 1000 BP Amsterdam, Holandia.
b. Airbnb Ireland UC, private unlimited company, 25/28 North Wall Quay, Ringsend, Dublin 1, Irlandia.
c. Airbnb Payments Luxembourg S.A., 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luksemburg.
d. Expedia.com - 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119.
e. Fajnewczasy.pl - Studio Reklamy Internetowej CREATIS Artur Lewandowski, ul. Osiedlowa 3, 78-111 Ustronie Morskie.
f. E-turysta.pl - e-turysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ulicy Albatrosów 1, 30-716 Kraków.
g. Olx.pl - Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43.
h. Nocowanie.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin (połączone z portalem eholiday.pl),
i. Doginclusive.pl Looking Glass Marta Roszkowska, ul. Wołoska 88/34, 02-507 Warszawa
j. Nieruchomosci-online.pl - NNV sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn.
k. www.otodom.pl , OLX Global B.V. z siedzibą w Amsterdam, adres: Gustav Mahlerplein 5, 1082 MS Amsterdam, Holandia.
l. Tabelaofert.pl - Tabelaofert.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Flisa 4, budynek B.
m. Szybko.pl - Szybko.pl Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 39A/16, 02-521 Warszawa.
n. Możemy pozyskiwać dane i informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania. Dane te pozyskiwane mogą być od dostawców usług analitycznych, jak np. Google.
o.Możemy pozyskiwać dane z rejestrów publicznych, z których możemy uzyskać Państwa numer NIP, REGON lub PESEL, celem sporządzenia odpowiednich dokumentów księgowych lub wykonania umowy są to m.in. Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
Danymi osobowymi jakie pozyskujemy od innych podmiotów m.in. wymienionych powyżej są: Państwa imię i nazwisko oraz Państwa numer telefonu, a także Państwa adres e-mail , numer karty płatniczej. Są to podstawowe dane jakie przekazują nam podmioty trzecie celem zawarcia z Państwem odpowiedniej umowy. Państwa dane osobowe przetwarzamy w tym wypadku w celach wskazanych w punkcie 2 niniejszej informacji. Nasze witryny (www.ncnk.pl, www.apartamentymierzeja.pl, www.wakacyjnekaty.pl, www.nieruchomosci.ncnk.pl), korzystają z plików Cookies w celu zarządzania sesjami osób korzystających z witryn. Cookies to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Państwa urządzenia. Pliki te mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Państwa wizyty na witrynie lub historii przeglądania witryny, Państwa preferencjach w stosunku do witryny. Można zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies lub ustawić ostrzeżenia informujące, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies. Jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre funkcjonalności witryny mogą stać się dla niedostępne lub mogą działać w sposób nieodpowiedni.
4. Pozyskiwanie danych dzieci.
Naszych usług nie kierujemy do osób małoletnich i nieletnich i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. W przypadku stwierdzenia, że osoba taka przekazała nam swoje dane niezwłocznie je usuniemy.

5. Obowiązek podania danych osobowych.
Nie mają Państwo obowiązku podania Nam swoich danych osobowych niemniej jednak brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie z Państwem umowy lub usługi. Podanie nam danych osobowych takich jak imię, nazwisko lub / i nazwa działalności jest warunkiem zawarcia umowy. Dodatkowo niepodanie Nam Państwa danych osobowych w zakresie kontaktu z Państwem (adres, adres e-mail, numer telefonu) uniemożliwi Nam lub poważnie utrudni Nam kontakt z Państwem. Celem zawarcia lub realizacji umowy niezbędne jest zatem podanie danych kontaktowych pozwalających Nam na kontakt z Państwem (warunek zawarcia umowy). Brak podania przez Państwa swoich danych osobowych może również uniemożliwić nam wystawienie odpowiednich dokumentów fiskalnych i podatkowych oraz wykonania przez nas różnego rodzaju obowiązków administracyjnych.
W przypadku zawarcia z nami umowy pośrednictwa w nabyciu/sprzedaży/wynajęciu nieruchomości warunkiem zawarcia umowy jest również podanie nam danych dotyczących nabywanej/sprzedawanej/wynajmowanej nieruchomości np. poprzez przekazanie odpisu księgi wieczystej lub akt notarialnego dot. Nieruchomości. Brak podania numeru rejestracyjnego pojazdu uniemożliwi zaparkowanie pojazdu na terenie przynależnym do zarezerwowanego lokalu/apartamentu/nieruchomości. Brak podania danych w tym zakresie nie jest warunkiem zawarcia umowy o realizację pobytu – uniemożliwi lub znacząco utrudni zaparkowanie pojazdu na konkretnym terenie.
6. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe.
Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. podwykonawcom naszych usług (np. usługi księgowe, dostawcy usług serwerowych i elektronicznych, usługi pocztowe i kurierskie, dostawcy miejsc noclegowych i hotelowych, oraz podmiotom zlecającym nam wynajem/wynajem krótkoterminowy/dzierżawa/sprzedaż swojego lokalu lub innej nieruchomości, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa. W przypadku dokonania rezerwacji/zawarcia umowy dotyczącej apartamentów Stegna Forest w Stegnie Państwa dane osobowe będą przekazywane również przez Stegna Forest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.Km, 80-297 Banino, ul. Lotnicza 113 NIP 5892026571, KRS 0000632835 – właściciela obiektu. W przypadku przetwarzania danych osobowych związanych z pośrednictwem w zakupie lub sprzedaży nieruchomości Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym pośrednikom nieruchomości, ewentualnym nabywcom lub sprzedającym jak również notariuszowi oraz uprawnionym do uzyskania tych danych organom Państwa lub organom samorządowych oraz właściwym sądom – jest to niezbędne celem wykonania łączącej Państwa z nami umowy lub zlecenia. W przypadku zainteresowania ofertą dotyczącą kupna apartamentów Stegna Forest  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.Km, 80-297 Banino, ul. Lotnicza 113 NIP 5892026571, KRS 0000632835 dane w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu mogą być przekazywane do  POMORSKI HOLDING PERSPEKTYW HONOS SP. Z O.O z siedzibą w Warszawie (02-577) przy Alei Niepodległości , nr 124, lok.8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000629720, NIP 5213743147, REGON 365042850 celem dokonania prezentacji oferty, zgłoszenia i zainteresowania się ofertą oraz potencjalnym przygotowaniem i zawarciem umowy deweloperskiej lub innej w przypadku zakupu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 1E w Stegnie, co do której ww. Spółka posiada umocowanie w zakresie sprzedaży nieruchomości.

7. Prawa w stosunku do przetwarzanych danych osobowych.
Mają Państwo prawo do żądania od Nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, a także do przenoszenia Państwa danych osobowych. W każdym wypadku mają Państwo prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w konkretnym celu mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej lub poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9.Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Prawa powyższe można wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.
10. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
W celu określenia odpowiedniego okresu przetwarzania danych osobowych, mamy na uwadze charakter oraz ilość przetwarzanych danych osobowych. Brane jest również pod uwagę ewentualne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Państwa danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych Nam danych osobowych będziemy przetwarzali dane osobowe do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane również do okresu upływu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Nami, a Państwem. Dane osobowe będą również przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (np. dane podatkowe, faktury, umowy). Dane w przedmiocie przekazanego nam numeru rejestracyjnego pojazdu będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia realizacji łączącej Nas umowy. Po tym okresie dane te będą usuwane. Dane osobowe dotyczące plików cookie są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi trwania plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Państwa. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące okresów przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Nami za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazanej na początku niniejszej informacji.

11.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

12.Zmiana informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
O każdej zmianie niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych będziemy informowali poprzez zamieszczenie nowej jej wersji na witrynach internetowych www.apartamentymierzeja.pl,  www.wakacyjnekaty.pl, www.nieruchomosci.ncnk.pl, www.ncnk.pl

Z wyrazami szacunku  - Administrator Państwa danych osobowych                                                                                                                                                                                           
design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl
przewodnik po okolicy