Regulamin rezerwacji i wynajmu

Data przyjazdu
Data wyjazdu

 

REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU APARTAMENTÓW
NADMORSKIEGO CENTRUM NIERUCHOMOŚCI KOMPLEKS z dnia 24.02.2021 roku

I. Postanowienia ogólne – wprowadzenie
Niniejszy Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji mieszkań i apartamentów noclegowych prezentowanych na stronach: www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl. Dokonanie rezerwacji on-line, przez wiadomość e-mail, telefonicznie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia dokonania rezerwacji przez firmę Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKSBIURO OBSŁUGI REZERWACJI ul. Gdańska 25, 82-103 Stegna, NIP: 583-289-55-47 (zwaną dalej „Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS”). Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Klient” lub „Gość” oznacza ono osobę, która zamierza skorzystać z oferty Zarządcy obiektu reflektując niniejszy Regulamin. Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Zarządca obiektu”, „Operator”, „Biuro Obsługi Rezerwacji – skrót BOR”, „Rezydent”, „Recepcja” oznacza ono firmę Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS lub poszczególne działy firmy.

II. Zakres Umowy najmu krótkoterminowego
Umowa na najem krótkoterminowy zawarta zostaje pomiędzy Zarządcą obiektu/Operatorem, a Klientem i obejmuje wyłącznie wynajem apartamentu i miejsca postojowego. Z uwagi, że jednostki wynajmu znajdują się w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez Wspólnotę lub Spółdzielnie – elementy pozostałe – infrastruktura, nie stanowią oferty. W apartamentach zabrania się bezwzględnego palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (centralne ogrzewanie, prąd, woda, kanalizacja) przy założeniu normalnego/standardowego z nich korzystania przez Klienta. Apartament / lokal jest samodzielnym lokalem wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta do lokalu (art. 846-852 K.C).

III. Obowiązki Klienta

1. Klient odpowiedzialny jest za przestrzeganie postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Klient w szczególności, zobowiązuje się dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją wynajmowanego lokalu oraz części Obiektu przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze inne pomieszczenia gospodarcze, otoczenie budynku (zieleń) oraz zastosowywać do wytycznych Regulaminów Porządkowych wywieszonych w gablocie, na tablicy informacyjnej w budynku lub innych nośników informacji.
3. 
Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za mienie Obiektu oraz wynajmowanego Lokalu. W szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu/dewastacji lub przewłaszczeniu powierzonego / udostępnionego mienia, w tym również za działania osób przebywających z Klientem w apartamencie/lokalu. Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń. O sposobie naprawienia szkody decyduje Zarządca lokalu - Operator najmu. Zarządca ma prawo do pokrycia kosztów szkody poprzez m.in. obciążenie karty kredytowej Klienta, żądanie zadośćuczynienia w gotówce, zatrzymania kaucji lub jej części.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za osoby przebywające z nim w apartamencie (współtowarzyszące). Naruszenie postanowień tego Regulaminu przez osoby przebywające z Klientem obciąża Klienta.
5. Liczba osób, która może zamieszkać w wybranym apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie obiektu noclegowego. Informacja zamieszczona jest na stronie internetowej: www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl . Jeśli przy zameldowaniu okaże się, że liczba Gości planująca zameldować się w apartamencie jest większa niż stanowi oferta, osoba z obsługi upoważniona do wydania kluczy może odmówić ich wydania lub zmiany oferty.
6. 
Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
7. Zastrzeżenia związane z poziomem czystości / występowaniem braków / lub usterek w Lokalu należy zgłosić do końca dnia, w którym nastąpiło zameldowanie w formie e-mailowej na adres rezerwacje@ncnk.pl
8. W przypadku wystąpienia szkód z winy Klienta podczas pobytu Klient zobowiązany jest do poinformowania Zarządcę Obiektu w terminie do 1 dnia poprzedzającego koniec trwania pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Zarządca uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
9. 
Komplet kluczy do apartamentu oraz pilot do bramy wjazdowej prosimy przechowywać z należytą starannością, w przypadku ich utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany wkładki zamka oraz kosztami zakupu nowego pilota – w wysokości 400 zł.

IV Rezerwacja

1. Rezerwację obiektu można przeprowadzić w następujący sposób:
2. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl W tym celu należy wpisać w wyszukiwarkę termin oraz spełniający wybrane kryteria apartament/lokal. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w tym podaniu danych osobowych i kontaktowych, Gość otrzyma potwierdzenie rezerwacji. Należy uważnie zapoznać się z warunkami rezerwacji podczas jej dokonywania – w szczególności w zakresie sposobu płatności. Jeśli wybrana zostanie płatność przelewem, należy dokonać ją
w wyznaczonym przez system lub wiadomość terminie.

3. Rezerwacji można także dokonać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Rezerwacji NCNK (tel. 530 330 970, 530 330 965) rezerwacje@ncnk.pl, rezerwacje@wakacyjnekaty.pl lub Apartamenty Stegna Forest (660 018 999, info@stegnaforest.pl). Po wybraniu wspólnie z konsultantem apartamentu Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z jej szczegółowymi warunkami, w tym formy płatności zgodnie z wybraną ofertą.
4. Rezerwacji można także dokonać poprzez pośrednika hotelowego (booking.com, airbnb.pl, expedia.com). Analogicznie jak pkt. 1.2 gość otrzyma szczegółowe informacje dotyczące wybranej oferty, jak również formy płatności według wybranej oferty.
5. Polskie Portale umożliwiające podgląd ogólnej oferty NCNK typu – nocowanie.pl, fajnewczasy.pl, e-turysta.pl, doginclusive.pl – poprzez skorzystanie z formularzy kontaktowych nie ma gwarancji zarezerwowania terminu. Należy oczekiwać na kontakt Biura Obsługi Rezerwacji, celem określenia szczegółów (warunki pobytu, płatności, oferta).
6. 
W zależności od wyboru oferty:

     1. Oferta bezzwrotna:

Wybierając ofertę bezzwrotną podczas dokonywania rezerwacji przez stronę www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl Klient zobowiązany jest podać numer karty płatniczej w celu zabezpieczenia rezerwacji lub dokonać płatność poprzez BLIK/PRZELEW ONLINE. Biuro Obsługi Rezerwacji pobierze 100% wartości rezerwacji ( w formie przedpłaty) wraz z jednorazową opłatą za sprzątanie w ciągu 48H od momentu dokonania rezerwacji.
W wyjątkowych sytuacjach na prośbę Klienta taką rezerwację w ofercie bezzwrotnej można również dokonać poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Rezerwacji. Klient po podaniu danych niezbędnych do procesu rezerwacji (obiekt, apartament, termin pobytu, imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail) otrzyma potwierdzenie założenia rezerwacji oraz warunki rezerwacji z danymi do przelewu i zostanie poproszony o wpłatę 100% wartości rezerwacji wraz z pozostałymi opłatami takimi typu: jednorazowa opłata za sprzątanie, opłata za psa itp. na podany rachunek bankowy w ciągu maksymalnie 24 godzin
. W przypadku zmian bądź anulowania rezerwacji wpłacone środki nie ulegają zwrotowi.

     2. Oferta częściowo – zwrotna:

Wybierając ofertę częściowo - zwrotną podczas dokonywania rezerwacji przez stronę www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl lub telefonicznie wymagana jest przedpłata wysokości 30% wartości rezerwacji, zaś pozostała kwota płatna w ciągu 7 dni przed przyjazdem. Klient może podać numery karty płatniczej w celu zabezpieczenia rezerwacji, z której BOR pobierze należną kwotę w ciągu 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji i pozostałą kwota rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 7 dni przed przyjazdem może dokonać płatności przedpłaty 30 % na podany rachunek bankowy w ciągu 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji i wpłacenie pozostałej kwoty rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 7 dni przed przyjazdem lub wybrać płatność poprzez PAYNOW. W przypadku zmian lub anulowania rezerwacji wpłacone środki nie ulegają zwrotom. Biuro Obsługi Rezerwacji zastrzega możliwość zmian w postaci np. wydłużenia okresu wpłaty przedpłaty wg własnej oceny sytuacji.
    3. Oferta elastyczna – bezpłatna anulacja do 1 dnia przed przyjazdem. Ilość dni może ulec zmianie.

Wybierając ofertę elastyczną z bezpłatną anulacją do 1 dnia przed przyjazdem /min 24 h, zawsze liczony minimum jeden pełen dzień roboczy/, podczas dokonywania rezerwacji przez stronę www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl lub telefonicznie Gość ma prawo do bezpłatnej anulacji rezerwacji do 1 dnia przed przyjazdem. Po tym terminie 100 % wartości rezerwacji oraz jednorazowa opłata za sprzątnie zostanie pobrana
z podanej karty lub Klient zostanie poproszony o dokonanie przelewu na rachunek bankowy, który otrzyma w warunkach rezerwacji. Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 1 dnia przed przyjazdem. W przypadku zmian bądź anulowania rezerwacji wpłacone środki nie ulegają zwrotom, ani wymianie.
  4. 
Oferta elastyczna – bezpłatna anulacja do 14 dni przed przyjazdem /jeśli jest wprowadzona/. Ilość dni może ulec zmianie.

1. elastyczną ofertą z bezpłatną anulacją np. do 14 dnia przed przyjazdem podczas dokonywania rezerwacji przez stronę www.apartamentymierzeja.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl lub telefonicznie Gość ma prawo do bezpłatnej anulacji rezerwacji do 14 dni przed przyjazdem. Po tym terminie 100% wartości rezerwacji wraz z jednorazową opłatą za sprzątanie zostanie pobrana z podanej karty lub Klient zostanie poproszony o dokonanie przelewu na rachunek bankowy, który otrzyma w warunkach rezerwacji. Klient zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem. W przypadku zmian bądź anulowania rezerwacji wpłacone środki nie ulegają zwrotom. W każdym w przypadku opisanym powyżej należy zgodnie z zasadami dokonać płatności /częściowej lub pełnej/ za pobyt na konto firmy Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS: przelewem tradycyjnym, podając dane karty kredytowej lub
szybkim e-przelewem / blikiem. Wysokość kwoty częściowej /zaliczkowanie pobytu/ i szczegółowe warunki dotyczące wybranej oferty oraz numer rachunku bakowego, na który powinna zostać wpłacona kwota, zostaną podane podczas dalszego procesu rezerwacji – warunki rezerwacji.

2. Ostateczne potwierdzenie odnotowania wpłaty częściowej kwoty (przedpłaty) otrzymają Państwo pocztą elektroniczną (e-mail) potwierdzającą Państwa rezerwacje. W dokumencie potwierdzającym rezerwacje (e-mail) znajduje się dokładny adres zarezerwowanego apartamentu oraz dokładne miejsce odbioru kluczy Stegna ul. Gdańska 25 ( sposób ustalamy w dniu przyjazdu indywidualnie z klientem w dniu przyjazdu).
3. 
Brak wpłaty określonej kwoty (przedpłata, zaliczka / zadatek) w wyznaczonym terminie (liczy się termin obciążenia karty, zaksięgowania wpłaty, a nie realizacji przelewu) lub brak przedstawienia potwierdzenia dokonania wpłaty, spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
4. Gość otrzyma na e-maila informację, że rezerwacja została anulowana. W przypadku anulowania rezerwacji przez system
z powodu niezaksięgowania wpłaty, wybrany apartament może nie być już dostępny. Przy nawiązaniu ponownego kontaktu
z BOR może obowiązywać inna oferta niż przy poprzedniej rezerwacji. Niedotrzymanie terminu wpłaty środków jest jednoznaczne ze zrezygnowaniem z wybranej oferty.

5. W przypadku wpłaty części środków np. przedpłaty 30 % lub 100 % Klient otrzyma na życzenie paragon lub fakturę VAT.
W przypadku zamiaru otrzymania F-VAT na firmę z nr NIP stosowna informacja musi zostać przedstawiona Operatorowi przed otrzymaniem płatności.

6. Najpóźniej w następnym dniu licząc od dnia rozpoczęcia pobytu, na konto Nadmorskiego Centrum Nieruchomości KOMPLEKS musi wpłynąć pełna wartość należności za wynajem apartamentu lub rozliczenia 100 % kwoty pobytu.
7. Aby otrzymać Fakturę VAT dane do faktury należy podać niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji przesyłając je na adres mailowy rezerwacje@ncnk.pl, bądź wpisując informację w uwagach przy dokonywaniu rezerwacji on-line. Po zaksięgowaniu wpłaty Biuro Obsługi Rezerwacji wystawi stosowny dokument na wpłaconą kwotę. Po płatności pozostałej kwoty (np. oferta częściowo zwrotna) zostanie wystawiona kolejna faktura na pozostałą kwotę. Fakturę Gość otrzyma najpóźniej do 7 dni roboczych na podany adres e-mailowy. Jeśli dane do faktury z nr NIP nie zostaną zgłoszone bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji - w przypadku wpłaty przedpłaty lub części środków, bądź całej należności w zależności od wybranej oferty zostanie wystawiony paragon na przelaną kwotę, który będzie można odebrać na miejscu w dniu zameldowania. Jeżeli na etapie rezerwacji Gość nie podał danych do faktury, a przedpłata została wpłacona, Gość otrzyma paragon w dniu zameldowania, nie mniej jednak może domagać się wystawienia Faktury VAT na pozostałą część kwoty pobytu, którą uiszcza w dniu zameldowania. Wówczas należy przy zameldowaniu podać dane do faktury oraz adres e-mailowy, na który dokument będzie miał zostać wysłany.
8. Na życzenie Klienta który odebrał paragon BOR w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby może wystawić ZAŚWIADCZENIE o odbyciu pobytu przez osoby, które korzystały z mieszkania lub apartamentu noclegowego. Zaświadczenie wysyłane e-mailem.
9. Klient zobowiązany jest ponadto do uiszczenia:
a) Jednorazowej opłaty za sprzątanie w wysokości od 130 zł do 220 zł brutto / pobyt w 1 Lokalu (w zależności od wyboru oferty), zawiera zaopatrzenie Lokali w tekstylia (pościel, ręczniki do korzystania) oraz podstawowe i niezbędne środki chemiczne w ilości początkowej „na start” (proszek do prania, kapsułki do zmywarki, chemia kuchenna i toaletowa)
i sanitarne (papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, ściereczki, zmywak, worki na śmieci). Tymczasowo - w dobie pandemii COVID-19 – żel/płyn antybakteryjny jest na wyposażeniu.

b) Opłaty miejscowa według obowiązującej stawki w Gminie Stegna oraz w Gminie Sztutowo wynosi 1,5 zł/doba/osoba (przez cały rok, opłata niezależna od wieku osoby). Opłata pobierana jedynie GOTÓWKĄ przy zameldowaniu lub płatna najpóźniej do końca trwania pobytu. Na kwotę pobranej opłaty miejscowej Gość otrzymuje pokwitowanie (nie ma możliwości wystawienia FV lub paragonu). Operator ma zawartą umowę in-kaso na pobór opłaty miejscowej z Urzędem Gminy.

RODZAJE PŁATNOŚCI:

1. gotówką z Biurze Obsługi Klienta ul. Gdańska 25 Stegna, w Recepcji Apartamenty Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1E, bezpośrednio w Obiekcie Cztery Kąty ul. Rybacka 127 oraz Morskie Kąty Zalewowa 14.
2. płatność kartą płatniczą lub blikiem,
3. Przelew bankowy na konto Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS – Bank Spółdzielczy w Stegnie IBAN / PL 50 8308 0001 0004 3052 2000 0020 , SWIFT CODE: GBWCPLPP

10. Firma Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS zastrzega sobie prawo odmowy / odwołania rezerwacji w przypadku braku miejsc w apartamentach, technicznej przerwy w użytkowaniu apartamentów oraz w przypadku zaistnienia innych przyczyn niewymienionych w regulaminie. Wówczas wartość wpłaconych środków (przedpłata) – jeżeli została wpłacona – zostaje zwrócona Klientowi w całości.
11. Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS zastrzega sobie prawo zatrzymania przedpłaty i anulowania rezerwacji w przypadku gdy:

  • zachowanie Klienta wskazuje na nieuczciwe zamiary,
  • istnieje uzasadnione podejrzenie, że w apartamencie będzie przebywała większa liczba osób niż wskazana podczas rezerwacji,
  • w przypadku braku możliwości zrealizowania rezerwacji, w związku z tym prób kontaktu z Klientem i braku odpowiedzi na te próby w ciągu 3 (trzech) dni,
  • w przypadku podejrzenia o blokowanie rezerwacji.

V. Zmiany w rezerwacji, zasady anulacji
1. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji – w opcji Bezzwrotnej lub Częściowo - Zwrotnej oraz w Ofercie Elastycznej po upływie danego czasu na bezpłatną anulację. Klient ma podstawę do żądania przekazania paragonu lub F-VAT za wpłaconą kwotę zaliczkową lub na całą wartość rezerwacji.
2. Możliwość przedłużenia pobytu podczas trwania pobytu należy ustalić z Biurem Obsługi Rezerwacji pod numerem 530-330-970, 530-330-965, a następnie niezwłocznie rozliczyć przedłużenie z Biurem Obsługi Rezerwacji w Stegnie na ulicy Gdańskiej 25. Planowany zamiar przedłużenia pobytu należy zgłosić, nie później niż do godziny 9:00 w dniu wymeldowania.
3.Przedłużenie doby hotelowej powyżej godziny 12:00 w dniu wyjazdu (noclegowej) jest obciążone dodatkową opłatą w wysokości do 75 % ceny ostatniej doby (w zależności od okresu pobytu i sezonu wynajmu). Dokładne koszty określa BIURO OBSŁUGI REZERWACJI.
4. Przedłużenie godziny wymeldowania do 12.00 to koszt 50 zł. Klucze do godziny 12.00 muszą fizycznie być zdane do Biura BOR.
VI. Recepcja, Biuro Obsługi Klienta

1. W Stegnie przy ul. Gdańskiej 25 znajduje się Biuro Obsługi Rezerwacji czynne jest w dniu robocze od 8:00 do 18:00 oraz w weekendy od 9:00 do 15:00. W okresie od maja do września godziny pracy BOR mogą być wydłużone w dni robocze do godziny 20.00, zaś w weekendy do godziny 17:00. W zależności od okoliczności wewnętrznych
i zewnętrznych Godziny pracy mogą ulec zmianom, również z uwagi na tzw. siłę wyższą.

2. Na terenie Obiektu Apartamenty STEGNA FOREST prowadzona jest Recepcja w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia codziennie od 8:00 do 16.00 oraz w okresie od 01 czerwca do 30 czerwca i od 01 września do 30 września codziennie w godzinach 9:00 – 15:00. Kontakt z recepcją +48 660 018 999 telefoniczny, sms, lub email: info@stegnaforest.pl. Recepcja czynna w w/w godzinach umożliwia wynajem usług dodatkowych w Obiekcie, Personel służy udzielaniem informacji oraz rozwiązywaniem problemów. Operator zastrzega możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu pracy recepcji w zależności od potrzeb intensywności zakwaterowań i wykwaterowań oraz oczekiwanych wymagań ze strony Klientów, a także w zależności od występowania tzw. siły wyższej.
3. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Lokalach przez wyjeżdżającego Klienta, będą odesłane na jego prośbę oraz koszt pod wskazany przez Klienta adres w ciągu 2 tygodni od daty ich pozostawienia. Klient w takiej sytuacji zobowiązany jest do zamówienia Kuriera i ustalenia z BOR miejsca i terminu odbioru przez niego paczki.
4. W przypadku nie otrzymania od Klienta dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Operator / Zarządca Obiektu przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zutylizowane.

VII. Bezpieczeństwo w Lokalach, Budynku i Parkingach
1. Internet - Operator zapewnia na terenie Obiektu Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1 E w Stegnie, Morskie Kąty ul. Zalewowa 14, Cztery Kąty ul. Rybacka 127 oraz w innych lokalach jeśli są one przedmiotem oferty bezprzewodowe łącze WI-FI dla Klienta. Operator nie odpowiada za utratę danych oraz wyciek informacji osobistych (haseł, loginów) na wskutek nieprawidłowego używania sieci internetowej i urządzeń elektronicznych. Operator nie odpowiada za warunki techniczne sieci internetowej, w szczególności jakość łącza internetowego, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer danych.
2. Monitoring - Operator zastrzega, iż Obiekt i Teren zewnętrzny w niektórych lokalizacjach: Apartamenty Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1 E 82-103 Stegna, Willa Turkusowa ul. Piaskowa 40 - 82-110 Kąty Rybackie, Leśny Zaułek Sztutowo ul. Zalewowa 12 G/H/I, Morskie Kąty ul. Zalewowa 14, Cztery Kąty ul. Rybacka 127 jest monitorowany 24 godziny na dobę, na co Klient wyraża zgodę. Odczyt z zapisu monitoringu może zostać udostępniony Klientowi jedynie w przypadku uzasadnionym, szczególnie ważnym, usprawiedliwionym celu, jakim jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa lub na wniosek organów ścigania. Dostęp do systemu monitoringu i nagrań ma jedynie osoba upoważniona przez Operatora. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w dostępnym miejscu na klatce schodowej, posesji lub gablocie informacyjnej.
3. Plac Zabaw zewnętrzny – Klient zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem Placu Zabaw oraz respektowania jego zapisów. Regulamin znajduję się na tablicy informacyjnej przy Placu Zabaw. Rodzice i opiekunowie odpowiadają za swoje dzieci.
4. Sala Zabaw - Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sali Zabaw w Obiekcie Apartamenty Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1E w Stegnie oraz do jego przestrzegania. Regulaminu Sali Zabaw dostępny w pomieszczeniu zlokalizowanym na kondygnacji (-1) minus 1 w budynku.
5. Rowery - Operator Obiektu Apartamenty Stegna Forest ul. Grunwaldzka 1 E w Stegnie za odpłatnością lub bezpłatnie wypożycza rowery Klientom pełnoletnim lub małoletnim będącym pod opieką osoby pełnoletniej – Opiekuna. Rowery wypożycza się Klientom nie będącym po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Klient wypożyczający rower zobowiązany jest zwrócić rower w stanie odebranym. W szczególności zabrania się użytkowania rowerów na plaży, z uwagi na ryzyko uszkodzenia jego podzespołów. Korzystanie z rowerów tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne uszkodzenia i awarie rowerów należy niezwłocznie zgłaszać Operatorowi.
6. Regulamin Parkowania - przez wjazd na teren Klient otrzymujemy możliwość skorzystania z Parkingu oferującego konkretnie przypisane naziemne miejsca postojowe lub miejsca w hali garażowej wg przynależności wedle oferty lub wyboru przez Operatora. Klient wyraża zgodę na zasady i warunki korzystania z Parkingu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Używanie wyłącznie miejsca w dedykowanym miejscu dla Klienta, zgodnie z Ofertą.
a.Po wjeździe na teren Parkingu zawarta zostaje umowa na korzystanie z miejsca parkingowego pomiędzy Operatorem,
a Klientem. W przypadku utrudnionego skorzystania z miejsca postojowego należy skontaktować się z Biurem Obsługi Rezerwacji.
b.Opłata za najem miejsca parkingowego wliczona jest w koszt pobytu na określony apartament/lokal zgodnie z warunkami rezerwacji. Każdy Klient w momencie zakwaterowania otrzymuje pilot obsługujący wjazdową bramę na teren Obiektu i bramę garażową do hali podziemnej, jeśli miejsce w hali garażowej jest przedmiotem Oferty i zostało Klientowi przydzielone.
c.Parking jest niestrzeżony, czynny przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Do danego lokalu/apartamentu przynależne jest tylko jedno miejsce postojowe naziemne lub w podziemnej hali garażowej.
d.Zarządca obiektu / Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na terenie Parkingu, jak również za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe.
e.Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy obiektu/Operatora z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych, dotyczących pojazdów lub osób korzystających z Parkingu.
f.Zabrania się wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, o których mowa w Ustawie
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28.10.2002r., (Dz. U. Nr 199, poz.1671 z późniejszymi zmianami);
w przypadku niezastosowania się do zakazu i konieczności podjęcia działań przez upoważnione służby, ich kosztami będzie obciążony Klient.
g.Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Operatorowi / Zarządcy obiektu, bądź innym Użytkownikom, w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie nieprawidłowego miejsca, drogach dojazdowych (wewnętrznych), a także miejsc nie przeznaczonych do parkowania.
h.Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu osób korzystających z Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej.
VIII. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

1. Dzień przed przyjazdem lub najpóźniej kilka godzin przed planowanym przyjazdem należy skontaktować się z: Biurem Obsługi Rezerwacji - celem ustalenia sprawnego zakwaterowania i ustalenia szczegółów.
2. Dla lokalizacji – Bursztynowe Osiedle Jantar, Baltic Park Stegna, Marina Kąty Rybackie, Willa Turkusowa Kąty Rybackie, Leśny Zaułek Sztutowo, Mierzeja Park Sztutowo – odbiór, zwrot kluczy, obsługa formalności następuje w Biurze Obsługi Rezerwacji na ul. Gdańskiej 25 w Stegnie,
3. Dla lokalizacji – Apartamenty Stegna Forest - w okresie czynnej recepcji (01.06 – 30.09) odbiór, zwrot kluczy, formalności dokonywane są bezpośrednio na Obiekcie. W pozostałym okresie – wszelkie formalności mogą być dokonane na Obiekcie w Recepcji / zdalnie za pośrednictwem Sejfu lub BOR w Stegnie na ul. Gdańskiej 25.
4. Dla lokalizacji – Cztery Kąty ul. Rybacka 127 (Rezydent 533 330 235), Morskie Kąty ul. Zalewowa 14 (Rezydent 504 911 215) – formalności związane z wyborem oferty, zadatkowaniem pobytu i ustaleniem sposobu płatności dokonywane są przez BOR.

Zakwaterowanie/odbiór kluczy oraz dokonanie końcowego rozliczenia należy poczynić z Lokalnym Rezydentem na miejscu na Obiekcie. Obiekty umożliwiają odbiór Klucze w skrytkach lub sejfach, szczegóły ustalać z Biurem Obsługi Rezerwacji lub Rezydentem.

5. Operator dopuszcza możliwość przekazania kluczy do lokalu w innym uzgodnionym z Najemcą miejscu np. NCNK Cztery Kąty ul. Rybacka 127, Ochrona na budynku - w którym znajduje się apartament, Sejf przy biurze ul. Gdańska 25 w Stegnie lub w innym miejscu ustalonym przez Operatora. Miejsce i forma może być ustalana indywidualnie.
6. Klient zobowiązany jest do poinformowania BOR (osoby odpowiedzialnej za zakwaterowanie i wykwaterowanie) najpóźniej dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie przyjazdu/odbioru kluczy. Zarządca obiektu może w dowolnej chwili nawiązać próbę kontaktu celem ustalania planowanej godziny przyjazdu.
7. Odbiór kluczy możliwy jest już od godziny 12:00, zaś fizyczne zakwaterowanie w lokalu jest od godziny 16:00 w dniu przyjazdu. Doba noclegowa 10:00 – 16:00. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania, ale jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z BOR. Wymeldowanie możliwe jest od godziny 8:00 do godziny 10:00, po tym czasie klucze należy zwrócić do biura obsługi rezerwacji w Stegnie ul. Gdańska 25, nie później niż do godziny 10.30. Ewentualne zmiany w godzinach wymeldowania należy ustalić bezpośrednio z biurem NCNK pod numerem 530-330-970, 530-330-965 dzień przed wymeldowaniem.
8. W przypadku późnego przyjazdu poza godzinami pracy biura NCNK klucze przekazywane są poprzez sejf. Formę przekazania kluczy należy ustalić bezpośrednio z Działem Rezerwacji pod numerem 530-330-970, 530-330-965. Komplet kluczy do lokalu przy którym znajduje się zawieszka z oznaczeniem numeru lokalu, pilot do bramy oraz numerem stanowiska parkingowego pobierany będzie zgodnie z indywidualną instrukcją, którą otrzymacie Państwo w dniu przyjazdu.
9. W sytuacji jeśli przyjazd miałby odbyć się poza godzinami pracy BOR lub w trybie zakwaterowania bezkontaktowego należy uregulować pełną płatność za rezerwację i dokonać wpłaty na podany numer konta bankowego / BLIK / Karta płatnicza/. Potwierdzenie wpłaty kwoty powinno zostać wysłane w momencie dokonania przelewu lub najpóźniej dzień po przyjeździe na adres mailowy rezerwacje@ncnk.pl bądź w formie MMS na numer Kontaktowy Biura Obsługi Rezerwacji tel. 530-330-970, 530 330 965.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty należności wynikającej z warunków rezerwacji, także w przypadku opóźnienia w zakwaterowaniu lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Zarządcy obiektu.
11. Firma Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS nie wyda klucza osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, przez co stwarzających zagrożenie dla innych Klientów lub mienia.
12. Najpóźniej w dniu przyjazdu Zarządca ma prawo pobrać od Najemcy Kaucję zwrotną w wysokości do 500,00 zł (pięćset złotych) tytułem zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń w lokalu i strat materialnych w postaci środków trwałych na nr konta mBanku: 54 1140 2004 0000 3202 8097 5604. Zarządca ma prawo nie pobrać kaucji w uzasadnionych przypadkach. Zarządca ma możliwość pre-autoryzacji karty płatniczej / kredytowej, w sytuacji jeśli Klient poda dane karty na etapie procesu rezerwacji. W przypadku zdania lokalu bez uwag następuje anulowanie pre-autoryzacji lub przelew zwrotny w ciągu 72 godzin od daty wykwaterowania i zwrot środków (zwolnienie kaucji). W przypadku zdania lokalu w stanie znacznie odbiegającym od odebranego Organizator Wynajmu ma prawo pobrać dodatkową opłatę za ponadnormatywny czas niezbędny na przygotowanie apartamentu dla kolejnych klientów z kaucji.

IX. Wyposażenie Lokalu
Szczegółowe wyposażenie apartamentu znajduje się w wynajmowanym apartamencie w formie karty opisowej – inwentaryzacja tabelaryczna. Przykładowy układ apartamentu / lokalu oraz jego wyposażenie lokalu obejmuje:
1. 
Pokój dzienny z aneksem kuchennym (płyta elektryczna, lodówka, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zastawa stołowa i akcesoria kuchenne, stół z krzesłami w części jadalnianej) opcjonalnie: zmywarka, piekarnik. Telewizor.
2. 
Jedna lub dwie sypialnie z łóżkiem podwójnym wyposażona w łoże małżeńskie lub rozkładaną sofę, łóżko piętrowe.
3. 
Łazienka z kabiną prysznicową, kompakt WC, umywalka. Opcjonalnie: pralka automatyczna, suszarka do włosów, żelazko, deska do prasowania, suszarka na bieliznę.
4. 
Taras lub balkon z meblami tarasowymi.
5. 
Lokal wyposażony jest w pościel oraz ręczniki w ilości odpowiadającej liczbie łóżek w mieszkaniu lub zadeklarowanej liczbie gości zgłoszonych w momencie dokonania rezerwacji. Pościel może być nie obleczona i znajdować się w szafie lub sofie.
6. 
Na dodatkowe życzenie może zostać dostarczona dodatkowa pościel oraz podstawowe środki higieny – mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

X. Zasady porządkowe

1. Klient jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku oraz zastosowywać się do odrębnych Regulaminów Porządku Domowego zatwierdzonych stosownymi Uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej wywieszonymi w gablocie lub na tablicy informacyjnej w budynku lub indywidualnymi regulaminami Obiektu
2. Klient zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, nie zanieczyszczania chodników, ulic, trawników, wind.
3. Na klatkach schodowych i w lokalach w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za niestosowanie się Operator ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1000 złotych, tytułem: ozonowania lokalu, prania ekstrakcyjnego tapicerek meblowych oraz zasłon/firan.
4. Klient nie może, bez zgody zarządcy obiektu lub jeśli Oferta nie przewidywała możliwości przybycia ze zwierzęciem, utrzymywać ani przechowywać zwierząt w apartamencie / lokalu. W przypadku niepoinformowania Zarządcy o takim zamiarze Zarządca ma prawo do pobrania dodatkowej opłaty/kary umownej w wysokości 1000 złotych /zwierzę za pobyt oraz dodatkowo podjąć decyzję o wykwaterowaniu Klienta.
5. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające z Klientem
w apartamencie/mieszkaniu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.

6. Jeżeli sprawcą będzie Klient bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, zarządca obiektu ma prawo do pokrycia szkody obciążając kartę Klient lub żądając zadość uczynienia w gotówce za pokrycie szkód i strat materialnych.
7. Apartament/mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego.
8. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice. Apartamenty wynajmowane przez Operatora nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.

XI. Opłaty dodatkowe
1W przypadku zdania lokalu w stanie znacznie odbiegającym od zastanego, Operator Wynajmu ma prawo pobrać dodatkową opłatę za ponadnormatywny czas niezbędny na przygotowanie apartamentu na przyjazd kolejnych Klientów.
2. 
Najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty miejscowej wg. obowiązującej stawki Uchwały gminy za każdy dzień pobytu (1,50 zł/os./dzień) - opłata płatna gotówką przy zameldowaniu. Płatność jedynie gotówką.
3. 
Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności za jednorazowa opłata za sprzątanie w kwocie do 220,00 zł (jeśli stanowi element oferty) płatny niezależnie od ilości zarezerwowanych dni w mieszkaniu/apartamencie obejmujący m.in.: zaopatrzenie lokalu świeże tekstylia (pościel, ręczniki), środki chemiczne w ilości początkowej, opiekę i pomoc Rezydenta, zakwaterowanie i wykwaterowanie.
4. 
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość wypożyczenia - odpłatnie: łóżeczka turystycznego, krzesełka do karmienia, wanienki, nocnika, żelazka z deską do prasowania.
Konieczne jest poinformowanie o tym podczas składania rezerwacji z uwagi na ilość ograniczoną w zasobie operatora.
Nie ma możliwości rezerwacji tych rzeczy

  • Łóżeczko turystyczne – 20 zł/doba,
  • Krzesełko do karmienia – 15 zł/doba,
  • Wanienka, nocnik – bezpłatnie,
  • Żelazko z deską do prasowania – bezpłatnie, jeśli nie ma na wyposażeniu w apartamencie / mieszkaniu
5. Opłata za pobyt zwierząt wynosi dodatkowo 25 zł / doba / zwierzę. Możliwość przyjazdu ze zwierzęciem należy ustalać w momencie rezerwacji. Liczba lokali umożliwiająca pobyt ze zwierzętami jest ograniczona i podlega ścisłej kontroli.
6. 
W sytuacji zamiaru usytuowania drugiego samochodu należy taką ewentualną możliwość potwierdzić z Biurem Obsługi Rezerwacji (mogą występować dodatkowe opłaty od 15 do 30 zł za dobę). Operator nie gwarantuje takiej możliwości –
w zależności od lokalizacji

XII. Dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się pod linkiem strony Internetowej Operatora: https://apartamentymierzeja.pl/polityka-prywatnosci
Z informacją o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych można zapoznać się również na innych witrynach: www.apartamentymierzeja.pl, www.ncnk.pl, www.stegnaforest.pl, www.wakacyjnekaty.pl
Najemca / Klient poinformowany został przed zbieraniem jego danych osobowych o zasadach i celach przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest Tomasz Stefański prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański z siedzibą w Kątach Rybackich (82-110) przy ul. Zalewowej 14, NIP: 583 289 55 47, adres e- mail: info@ncnk.pl, numer telefonu 55 261 02 00. Informacja o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszej umowy/regulaminu i została przekazana Najemcy do zapoznania się w formie do wglądu w postaci przystosowanego linku (adres powyżej) lub w formie auto-respondera.Najemca potwierdza poinformowanie go o sposobie oraz celach przetwarzania jego danych osobowych oraz jego uprawnieniachz tym związanych.
XIII. Przepisy szczególne i czasowo obowiązujące
Z uwagi na zmieniającą się sytuację, Operator ma prawo wprowadzać tzn. regulaminy tymczasowe w dowolnym momencie obowiązujące do czasu ich wygaśnięcia, związane z istnieniem np. siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych wprowadzanych przez Rząd RP. Na moment aktualizacji niniejszego REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU APARTAMENTÓW NADMORSKIEGO CENTRUM NIERUCHOMOŚCI KOMPLEKS z dnia 24.02.2021 roku - znajdują się następujące regulaminy i wytyczne:
1. Bezpieczeństwo COVID-19 – link:
https://apartamentymierzeja.pl/wytyczne-covid-19
2. Zasady realizacji BONU TURYSTYCZNEGO – link: https://apartamentymierzeja.pl/bon-turystyczny
3. Regulaminy wewnętrzne Apartamenty Stegna Forest, link: https://apartamentymierzeja.pl/regulamin-rezerwacji-obiektu-stegna-forest-regulamin-obiektu-stegna-forest
4. Polityka prywatności: https://apartamentymierzeja.pl/polityka-prywatnosci
XII. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Operatorem, a Klientem jest Prawo Polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Nadmorskiego Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański, ul. Zalewowa 14, 82-110 Kąty Rybackie

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

 

 

przewodnik po okolicy